Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » Історична довідка

Історична довідка

ДТК ДДТУ

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету розпочав свою діяльність у 1961 році як Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 02 червня 1961 року №621-Р та розпорядження Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 10 червня 1961 року №604-Р.
Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 грудня 1966 року №2845-Р і наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 26 грудня 1966 року №1126 технікум був підпорядкований у систему Міністерства хімічної промисловості. Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 05 листопада 1980 року та наказу Міністерства хімічної промисловості від 02 квітня 1981 року №165/190 технікум підпорядковано Міністерству по виробництву мінеральних добрив.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року №27, дозволу Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1991 року №22826/33, наказу Міністерства освіти України від 28 листопада 1991 року №231 технікум був віднесений до системи Міністерства освіти України.
Відповідно наказу Міністерства освіти України від 22 квітня 1994 року у технікумі разом із заочною формою навчання розпочато з вересня 1994 року підготовку за денною формою навчання, змінено назву і статус навчального закладу на Дніпродзержинський хіміко-технологічний технікум.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 1997 року №526 “Про вдосконалення мережі вищих професійно-технічних навчальних закладів та наказу Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року на базі Дніпродзержинського хіміко-технологічного технікуму створено Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету як структурний підрозділ Дніпродзержинського державного технічного університету.
На виконання листа – погодження Міністерства освіти і науки України від 02.11.2007р. №1/11-7924 з 01.01.2008р. Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету перейменовано на Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету. Наказ Дніпродзержинського державного технічного університету від 27.11.2007р. №758.

Коледж готує молодших спеціалістів з одинадцяти спеціальностей, а саме: «Фінанси і кредит», «Маркетингова діяльність», «Розробка програмного забезпечення», «Виробництво неорганічних речовин», «Виробництво органічних речовин», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Одним з важливих чинників привабливості коледжу є потужна  матеріально-технічна база, яка складається з двох навчально-лабораторних корпусів, аудиторії яких оснащені сучасною комп’ютерною технікою, лабораторій і майстерень, гуртожитку, бібліотеки з читальними залами, актовими та спортивними залами.

Запорукою якісної освіти в навчальному закладі є належна організація навчально-виховного процесу, яка поєднує традиційні форми та сучасні інноваційні технології навчання, високий кваліфікаційний рівень викладацького складу, стовідсоткове навчально-методичне забезпечення дисциплін.

У коледжі запроваджується система автоматизованого обліку навчальної діяльності (САОНД), що дає змогу оптимізувати управління навчальним процесом в умовах кредитно-модульної системи.

Система автоматизованого обліку навчальної діяльності дозволяє реалізувати у вигляді електронного журналу контроль та оцінювання знань студентів, створити електронний банк навчальних та робочих програм, вирішувати досить велике коло питань управління навчальним процесом.

У ДТК склався стабільний високопрофесійний колектив. До роботи в коледжі залучаються представники професорсько-викладацького складу державного технічного університету.

Істотний внесок до надбань коледжу робить студентський парламент, який бере участь у роботі в удосконаленні  навчально-виховного процесу, вихованні духовності, підвищенні культурного рівня студентства, захисті студентських інтересів. Наші студенти є лідерами міста Дніпродзержинська у волонтерському русі. Студенти-спортсмени  мають велику кількість нагород за перемоги в змаганнях регіонального та обласного рівнів.

У 2010 році за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України  наш навчальний заклад отримав диплом  лауреата загальнонаціональної громадської акції «ФЛАГМАНИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ».

З 2013 року Дніпродзержинський технологічний коледж  Дніпродзержинського державного технічного університету є базовим навчальним закладом Дніпродзержинського регіону, куди входять всі ВНЗ І – ІІ р. а. міст: Дніпродзержинська, Вільногірська, Верхньодніпровська, Ерастівки.

На базі нашого коледжу проводяться регіональні і обласні олімпіади та конференції, конкурси, різноманітні виховні та спортивні заходи для обдарованої молоді, які формують привабливий імідж навчального закладу. У  Дніпродзержинському технологічному коледжі організовано і проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області у 2013-2014н.р.

Розумні та талановиті студенти, небайдужий  і наполегливий колектив, прогресивне керівництво – найкраща база для розвитку кожного навчального закладу. Студенти коледжу посідають призові місця на регіональних на обласних олімпіадах, відзначені обласними стипендіями та стипендіями міського голови.

Завдяки потенціалу науково-педагогічних кадрів, сучасній матеріально-технічній базі, міцним і стабільним зв’язкам з підприємствами, колектив Дніпродзержинського технологічного коледжу  Дніпродзержинського державного технічного університету впевнено прямує у майбутнє, є взірцем у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних  фахівців.

Недостатньо фінансуються ремонтні роботи і матеріально-технічна база коледжу.