Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » Нормативні документи

Нормативні документи

Технологічний коледж Дніпровського державного технічного університету  надає публічну інформацію керуючись Законом України   Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації ТК ДДТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:


1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;


2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);


3) підпис і дату.

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

51909, м. Кам'янське, пр. Конституції, б.2а.

Телефон: (05692)7-03-33 - приймальна директора колежду

Eлектронна пошта: dtkddtu@gmail.сom