Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » 6.09100 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

6.09100 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

Форма навчання: денна
Кваліфікація:  бакалавр у сфері будівництва

Спеціаліст володіє знаннями в області інженерної геології та геодезії; архітектури цивільних і промислових будівель; будівельних матеріалів; будівельної механіки; механіки ґрунтів; основ і фундаментів; інженерних мереж та обладнання; проектування і розрахунку будівельних конструкцій (металевих, залізобетонних, з дерева і пластмас); реконструкції будівель, споруд та забудови; механізації будівельного виробництва; технології будівельних процесів і зведення будівель і споруд; систем автоматизованого проектування; організації, економіки та управління будівництвом

 

Посади, які може займати випускник: майстер будівельних та монтажних робіт; виконавець робіт; інженер-будівельник; інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисній роботі, інженер нагляду за будівництвом, науковий співробітник.


Випускники працюють у фірмах і на підприємствах будівельного профілю, відділах капітального будівництва, в конструкторських бюро чи науково-дослідних інститутах, у держадміністрації обласного та міського значення.


Випускники коледжу - «Бакалаври» можуть продовжити навчання за фахом в інших ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації за кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» або «Магістр».