Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » Положення про співбесіду з абітурієнтами ТК ДДТУ

Положення про співбесіду з абітурієнтами ТК ДДТУ

Затверджено:

Директор технологічного коледжу

____________Л.О. Олійник

25  січня 2016р.

Протокол № 8 від 25.01.2016р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  співбесіду з абітурієнтами ТК ДДТУ

 

 

1. Згідно з Правилами прийому до ТК ДДТУ в 2016 році, затвердженими ректором ДДТУ (наказ №835 від 15.12.2015) та Положенням про приймальну комісію ТК ДДТУ, затвердженим ректором ДДТУ (наказ № 853 від 25.12.2015) у період прийому документів проводиться співбесіда з наступними категоріями абітурієнтів, які бажають навчатися в коледжі:

-         вступники на основі базової загальної середньої освіти;

-         вступники на основі повної загальної середньої освіти;

-         вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник.

2. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ТК ДДТУ розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

3. Мають право на участь у співбесіді та зараховуються до коледжу за її наслідками (п.9.1  Правил прийому до ТК ДДТУ в 2016 році):

-         вступники на основі базової загальної середньої освіти;

-         вступники на основі повної загальної середньої освіти;

-         вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник.

з числа осіб, яким надане таке право Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» , які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року та які, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

4. Співбесіда проводиться комісією, склад якої затверджується наказом директора. Термін проведення співбесіди установлює приймальна комісія згідно з Правилами прийому.

5. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню співбесіди. Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди (Додаток №1), листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

6. Програми співбесід відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів відповідно до напрямку, затверджуються головою приймальної комісії. Програми співбесід не виходять за межі загальноосвітніх програм і доводяться до відома вступників до початку прийому документів.

7. Під час співбесіди секретар комісії веде протокол за затвердженою формою (Додаток №2). Протокол з підписами членів комісії, що підписували листок співбесіди, передається до приймальної комісії і зберігається в особовій справі  абітурієнта.

8. Особи, що успішно пройшли співбесіду, зараховуються до коледжу без іспитів за наслідками співбесіди, відповідно до Правил прийому до ТК ДДТУ.

9.Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання до ТК ДДТУ, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах (п.9.3 Правил прийому до ТК ДДТУ в 2016 році)

10. Апеляція  на результати співбесіди  подається в день проведення співбесіди. Апеляція, що подається пізніше цього терміну, приймальною комісією не приймається і не розглядається.

 

 

Відповідальний секретар                                                        О.О. Коломоєць

приймальної комісії