Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » 5.03050801 Фінанси і кредит

5.03050801 Фінанси і кредит

Кваліфікація:  молодший спеціаліст з фінансів і кредиту.
Форма навчання: денна, заочна.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності у фінансово – кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв’язків, в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури. Він може працювати в регіональних управліннях Національного банку України, в комерційних банках, в парабанках (пенсійних фондах), страхових фондах, кредитних спілках тощо, розрахункових центрах, управліннях інкасації, інших фінансово – кредитних організаціях, фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно – ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах і організаціях різних форм власності.