Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Кваліфікація: технік-електрик.
Форма навчання: денна, заочна.

Молодший спеціаліст даної спеціальності може займати первинні посади: майстер дільниці, майстер з ремонту, майстер зміни, енергетик дільниці, енергетик цеху, електрик дільниці, лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань, лаборант з електроізоляційних матеріалів, технік-конструктор (електротехніка), технік-технолог (електротехніка), технік із сигналізації, технік з налагоджування та випробувань, випробувач електричних машин, апаратів та приладів, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, електромонтажник-налагоджувальник, електромонтажник-схемник, електромонтер головного щита керування електростанцією, електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики, електромонтер з випробувань та вимірювань, електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв, електромонтер з обслуговування підстанцій, електромонтер з устаткування будівель та споруд, електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер пристроїв сигналізації, електрослюсар з ремонту електричних машин, контролер електромонтажних робіт.