Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » Положення про апеляційну комісію ТК ДДТУ

Положення про апеляційну комісію ТК ДДТУ

Затверджено:

Директор технологічного коледжу

____________Л.О. Олійник

25  січня 2016р.

Протокол № 8 від 25.01.2016р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію ТК ДДТУ

 

1. Апеляційна комісія створюється для вирішення суперечливих питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти міста за рекомендаціями і погодження управління освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації.

2. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

3. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки з письмового екзамену (далі – апеляція) повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляції, які подані пізніше вказаних термінів, приймальною комісією не приймаються і не розглядаються.

4. Апеляція подається відповідальному секретарю приймальної комісії у письмовому вигляді на ім'я голови приймальної комісії.

5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Апеляцію розглядає не менш 3 членів апеляційної комісії, які складають протокол, що затверджується на засіданні приймальної комісії. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

 

Відповідальний секретар                                    О.О. Коломоєць

приймальної комісії